Η Δήμητρα Σταύρου συμμετέχει στην έκθεση “Το Μαρούσι τιμά τους μεγάλους εικαστικούς καλλιτέχνες”.

Ευχαριστώ την επιτροπή που επέλεξε το έργο μου “τα λελέκια” στα πλαίσια της έκθεσης “Το Μαρούσι τιμά τους μεγάλους εικαστικούς καλλιτέχνες”, Γιάννη Τσαρούχη, Ευγένιο Σπαθάρη, , Πάνο Βαλσαμάκη, Γεώργιο Γεωργιάδη.